JĘZYK POLSKI / ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

  • Poznaj język polski i zarabiaj więcej!  / Изучите польски язык и зарабатывайте больше!
  • zajęcia w grupach  1 x w tygodniu 90 minut / в  группах, встречи раз в неделю 90 минут
  • zajęcia indywidualne / индивидуальные
  • dla dzieci w wieku szkolnym / для детей школьного возраста
  • dla dorosłych / для взрослых