Dla dorosłych

  • Discussion Club – zajęcia kierujemy do osób, które chcą dyskutować w grupie na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami na świecie, polityką, kulturą, sportem i stylem życia. Tematyka kursu będzie dostosowana do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie.
  • Travel with English – zajęcia ukierunkowane na praktyczną umiejętność komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego, a zwłaszcza w podróży: na lotnisku, u lekarza, w restauracji, w hotelu, w centrum handlowym. Pomoże także poradzić sobie w sytuacjach problemowych np. w przypadku zagubionego bagażu.
  • English in use / Sehr Deutch / Spanic, no panico!  – zajęcia ogólne, pozwolą rozwinąć umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających jak i kontynuujących naukę języka. Dostępne kursy z angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
  • Zajęcia indywidualne